ถามแพทย์

 • ถ้าแพทย์ล้มละลาย จะถูกยึดใบอนุญาตไหม

 •  Toui Puentopp
  สมาชิก

  ตามหัวข้อเลยครับ

  ถ้าศาลสั่งให้หมอล้มละลายจะถูกถอนใบอนุญาตไหมครับ?

  คุณ Toui

  ใบอนุญาตจะต้องออกโดยแพทยสภา  จะลงโทษแพทย์ขั้นเพิกถอนใบอนุญาตได้ คณะกรรมการแพทยสภาจะต้องมีมติในที่ประชุมให้เพิกถอน ตาม พรบ วิชาชีพเวชกรรม ครับ  ซึ่ง ความรุนแรงก็ต้องมีองค์ประกอบเจตนากระทำความผิดและเล็งเห็นผลแห่งการกระทำนั้นแล้ว ทำให้วิชาชีพเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  และที่สำคัญศาลมีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตหรือจำคุก ในคดีที่ไม่ใช่ความประมาท หรือ ลหุโทษ  และคดีจะต้องถึงที่สุดแล้ว คือชั้นศาลฏีกา  เช่นกรณีร่วมวางแผนฆ่าสามี ฆ่าแรงงานพม่า ถ้ายังไม่ถึงที่สุด คณะกรรมการแพทยสภาจะลงมติให้ถอดถอนไม่ได้ครับ  เป็นต้น เมือถอนแล้วจะขอรับใบอนุญาตใหม่ไม่ได้

  กรณีที่ถามคือ ถูกฟ้องล้มละลาย จะเพิกถอนได้ต้องตาม มาตรา 13 พรบ วิชาชีพเวชกรรม วรรค 3 และวรค 4   ซึ่งอาจไม่เป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์วิชาชีพ ก็ได้เช่น ร่วมเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องรับผิดชอบหนี้สินบริษัทที่ตนเองไม่มีส่วนบริหาร หรือของญาติแบบนี้ แพทยสภาก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีใครมาฟ้องให้เพิกถอนใบอนุญาตนะครับ  เพราะเป็นธรรมชาติของการประกอบธุรกิจอาจทำให้เกิดขาดทุนจนไม่สามารถชดใช้หนี้สินได้  ซึ่งทางศาลก็มีวิธีให้ จนท พิทักษ์ทรัพย์ คดีล้มละลาย ดำเนินการ แต่การจะยึดเครื่องมือทำมาหากินเช่น เตียงตรวจโรค หูฟังแบบนี้ไม่ได้ครับ ตาม ปม แพ่งและพาณิชย์   แต่ถ้า คณะกรรมการฯ เห็นว่าศาลได้ตัดสินให้จำคุก แล้ว และมีเจตนาจะฉ้อโกงประชาชน เกิดความเสื่อมเสียวิชาชีพ ก็อาจเพิกถอนได้ครับ