ถามแพทย์

 • ถ่ายวันละ2-3ครั้ง ถ่ายเหลวไม่เป็นก้อน

 •  chakkree
  สมาชิก
  สวัสดีครับ ปกติคือผมขับถ่ายวันละประมาณ 2-3 ครั้ง ปกติถ่ายเป็นก้อนไม่ใหญ่มาก บางครั้งอุจาระที่ถ่ายมาเหลวเป็นเนื้อไม่ได้เป็นน้ำนะครับ สีน้ำตาล สีเหลืองบ้าง อยากสอบถามหมอว่าผิดปกติไหมครับ
  chakkree  พญ.นรมน
  แพทย์

   https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2