ถามแพทย์

 • ถูกแมวข่วน

 • ถูกแมวที่เลี้ยงไว้ที่บ้านข่วนไปฉีดวัคซีนมาแล้วสามเข็ม วันที่ 21 กันยายน 2 เข็ม วันที่ 24 กันยายน 1 เข็ม แล้ววันที่ 14 ธันวาคม ถูกข่วนอีก ต้องไปฉีดวัคซีนไหมคะ 

  สวัสดีค่ะ คุณ ยิ้มประไพ นักเขียน,

                      หากฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าไปเพียง 2 ครั้ง คือในวันที่ 21 ก.ย. และ 24 ก.ย. แล้วไม่ได้ไปฉีดอีก ก็ถือว่าฉีดไม่ครบ 3 ครั้ง ดังนั้น ร่างกายก็จะยังไม่มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันการเกิดโรคค่ะ ดังนั้น เมื่อถูกแมวข่วนในวันที่ 14 ธ.ค. ก็จำเป็นต้องเริ่มต้นฉีดใหม่ให้ครบ 4 หรือ 5 ครั้งค่ะ คือหากเป็นการฉีดแบบเข้ากล้ามเนื้อ ก็จะฉีดทั้งหมด  5 ครั้ง ครั้งละ 1 เข็ม แต่หากเป็นการฉีดแบบเข้าใต้ผิวหนัง ก็จะฉีดทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งละ 2 เข็มค่ะ 

                      และหากเป็นการฉีดแบบป้องกันล่วงหน้า ก็จะฉีดทั้งหมด 3 ครั้ง โดยหากฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ก็จะฉีดครั้งละ 1 เข็ม หากฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ก็จะฉีดครั้งละ 2 เข็มค่ะ

                      อย่างไรก็ตาม หากเป็นแมวที่เลี้ยงเอง อาจใช้วิธีเฝ้าสังเกตอาการแมวไปก่อนก็ได้ โดยหากแมวไม่ตายภายใน 4-5 วัน (แมวจะตายเร็วกว่าสุนัข) แสดงว่าแมวไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนค่ะ

                       สำหรับบาดแผลที่โดนข่วน ก็ควรฟอกทำความสะอาดด้วยสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ และใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน ไอโอดีน เป็นต้น แล้วเช็ดทำความสะอาดต่อด้วยน้ำเกลือทุกวัน และควรหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำจนกว่าแผลจะหายค่ะ