ถามแพทย์

 • ถูกแมวบ้านข่วน เมื่อ 2-3 วันที่แล้ว ล้างแผลแล้ว ควรไปพบแพทย์ไหม

 •  Cps Chompoo
  สมาชิก
  ถูกแมวข่วนเมื่อ 2-3 วันที่แล้ว แต่ยังไม่ได้ฉีกวัคซีนมีแผลเล็กน้อย ล้างสบู่แล้ว วันแรกคันมากมีตุ่มขึ้นแต่ตอนนี้หายแล้ว ควรไปพบแพทย์ไหมค่ะ แมวบ้านค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Cps Chompoo,

                       หากเป็นแมวบ้าน หมายถึงเป็นแมวที่เลี้ยงเอง โดยเลี้ยงให้อยู่แต่เฉพาะในเขตบ้านและไม่มีสัตว์อื่นเข้ามาในบ้าน อีกทั้งแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทุกปี อาจใช้วิธีเฝ้าสังเกตอาการแมวไปก่อนก็ได้  หากแมวไม่ตายภายใน 4-5 วัน แสดงว่าแมวไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และคุณ Cps Chompoo ก็จะไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้า จึงไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าค่ะ

                      ส่วนแผลที่มีเลือดออกดัง ให้ล้างทำความสะอาดด้วยสบู่ แล้วใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน ไอโอดีน เป็นต้น เช็ดทำความสะอาดแผลทุกวันด้วยน้ำเกลือและใส่ยาฆ่าเชื้อด้วย และหลีกเลี่ยงการโดนน้ำจนกว่าแผลจะหายค่ะ

                      นอกจากนี้แล้ว หากยังไม่เคยฉีดวัคซีนบาดทะยักกระตุ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อาจพิจารณาไปฉีดกระตุ้นด้วยค่ะ