ถามแพทย์

 • รูรั่วเล็กๆ ในถุงยางจะทำให้ถุงยางฉีกขาดจนเป็นรูรั่วใหญ่ในขณะมีเพศสัมพันธ์ไหม

 •  black flag
  สมาชิก
  ผมอยากทราบว่ารูรั่วเล็กๆในถุงยางจะทำให้ถุงยางฉีกขาดจนเป็นรูรั่วใหญ่ในขณะมีเพศสัมพันธ์ไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ black flag,

                     เมื่อถุงยางอนามัยมีรูรั่วอยู่แล้ว หากใช้ต่อ รูที่ฉีกขาดอยู่ ก็อาจขยายใหญ่ได้   หรือหากไม่ขยายใหญ่ แต่การใช้ถุงยางอนามัยที่มีรูรั่ว ก็ย่อมมีโอกาสที่จะทำให้เกิดตั้งครรภ์ได้มากขึ้นกว่าถุงยางที่ไม่มีรอยรั่วค่ะ

                      หากจะมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ ก็ควรใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด แผ่นแปะคุมกำเนิด เป็นต้น