ถามแพทย์

  • มะเร็งปากมดลูกผ่าตัดฉายแสงแล้วปวดหลัง

  •  Ramita Bunruang
    สมาชิก
    เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะแรกผ่าตัดมดลูกและฉายแสงร่วมกับให้คีโมแล้วผ่านมาจะ1ปีแล้วตอนนี้มีอาการปวดหลัง ถือว่าผิดปกติไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Ramita

    อาการปวดหลังในผู้ใหญ่สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุมากค่ะ จากประวัติที่เคยเป็นมะเร็งปากมดลูกและได้รับการผ่าตัดมดลูกและฉายแสงร่วมกับให้เคมีบำบัดแล้วยังไม่สามารถตอบได้ว่ามีความสัมพันธ์กับอาการปวดหลังหรือไม่ค่ะ แม้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของอาการปวดหลังมักจะไม่มีอันตราย แต่หากเคยมีโรคประจำตัว ก็จำเป็นที่จะต้องส่งตรวจโดยละเอียดเพราะอาจเกิดจากสาเหตุที่เป็นอันตรายได้ค่ะ เช่น การอักเสบ การติดเชื้อ การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อบริเวณหลัง การถูกกดทับของเส้นประสาท การกลับเป็นใหม่หรือการรุกรามของมะเร็ง เป็นต้น  จึงแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจโดยละเอียดค่ะ เนื่องจากแพทย์จำเป็นต้องสอบถามประวัติลักษณะที่ปวดอย่างละเอียดว่าปวดแบบไหน บริเวณตำแหน่งใด ปวดเมื่อทำกิจกรรมใด หรือมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วยหรือไม่ รวมทั้งจำเป็นต้องตรวจร่างกายเพื่อให้สามารถระบุตำแหน่งว่าเป็นการปวดหลังจากกล้ามเนื้อ เส้นประสาท กระดูกสันหลังและข้อต่อ หรือจากอวัยวะอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง และอาจจะต้องตรวจภายในเพื่อดูเรื่องมะเร็งปากมดลูกซ้ำ นอกจากนี้แพทย์อาจจะพิจารณาส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของอาการปวดหลังค่ะ