ถามแพทย์

  • เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบ 5 เข็ม แล้วฉีดกระตุ้น ธ.ค. 61 และ มี.ค. 62 ภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่

  •  Siwaphong Became
    สมาชิก
    เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบ 5 เข็มแล้วเมื่อเดือน ก.พ.2561 แล้วก็เคยฉีดกระตุ้นหลังจากนั้น ล่าสุด 2 เข็มตอน 29 ธ.ค.61 กับ 1 ม.ค.62 แล้วก็ 1 เข็มตอน 28 มีนาคม61 อยากทราบว่ากระตุ้นไปแบบนี้จะทำให้มีภูมิคุ้มกันได้เป็นปีๆไหมครับ หลังจากเข็มกระตุ้นล่าสุด ถ้าโดนหมาแมวกัดอีกต้องฉีดเพิ่มไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Siwaphong Became,

                       หากเคยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดนัดมาแล้ว 5 เข็ม เมื่อ ก.พ. 2561 และได้ฉีดกระตุ้นไปเมื่อ  29 ธ.ค. 61 และ 1 ม.ค. 62  และฉีดกระตุ้นอีกครั้งเมื่อ 28 มี.ค. 62  ลักษณะของการฉีดวัคซีนดังกล่าว จะทำให้ร่างกายมีระดับภูมิคุ้มกันสูงเพียงพอในการป้องการเกิดโรคไปได้นาน 2-3 ปีค่ะ ดังนั้น หากโดนสัตว์กัดหรือข่วน หรือเลียตา ปาก หรือจมูก ก็ยังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นเพิ่มแต่อย่างใดค่ะ