ถามแพทย์

  • อยากทราบรายละเอียดของการรักษาริดสีดวงด้วยเทคนิค HAR-RAR

  •  Sangrawee Phathana
    สมาชิก
    ปัจจุบันเป็นริดสีดวงทวารทั้งแบบภายในและภายนอก มีหลายก้อนระยะ4 ดันกลับไม่ได้และมีเลือดออกหลังถ่ายบางครั้ง ไม่อักเสบ สนใจการผ่าตัดแบบhal-rarเพราะเจ็บน้อย แต่กังวลว่าวิธีผ่าแบบนี้ ไม่ได้ตัดริดสีดวงออกไปแต่ผูกเส้นเลือดที่มาเลี้ยงริดสีดวงด้วยไหมละลาย เมื่อไหมที่ผูกเส้นเลือดละลายไป หากริดสีดวงไม่ฝ่อหรือมีเลือดมาเลี้ยงริดสีดวงใหม่ จะกลับเป็นริดสีดวงขึ้นใหม่จนต้องมาผ่าซ้ำอีกครั้งหรือไม่ ไม่แนใจว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหน และมีวิธีการผ่าตัดแบบไหนที่ทรมานหลังผ่าน้อยและโอกาสเกิดซ้ำใหม่น้อยแนะนำมั้ยคะ กลัวเจ็บหลังผ่ามากค่ะ
    สวัสดีค่ะ คุณ Sangrawee การผ่าตัดริดสีดวงทวารมีทั้งการผ่าตัดแบบเปิด และการผ่าตัดโดยใช้อุปกรณ์ชนิดพิเศษ แบบต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะตำแหน่ง ความรุนแรงของโรค และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ซึ่งแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจะสามารถให้ข้อมูลที่เฉพาะกับคนไข้รายนั้นๆค่ะ **ดังนั้นแนะนำคุณ Sangrawee สอบถามแพทย์ผู้รักษาโดยตรงจะได้ข้อมูลที่เฉพาะกับตัวโรคของคุณ Sangrawee มากกว่านะคะ