ถามแพทย์

  • ถอดเล็บมา 7 วัน แผลแห้งดี แต่นิ้วยังบวมมากเหมือนช่วงถอดเล็บวันแรก กดไม่เจ็บ ยังทานยาอยู่ ควรทำอย่างไร

  • ถอดเล็บได้ 7วันแล้ว แผลแห้งดี แต่นิ้วยังบวมมาก บวมไม่แตกต่างจากก่อนถอดเล็บเกิดจากอะไรคะ บวม 2ข้อนิ้วบน อุ่นกว่านิ้วข้างเคียง กดไม่เจ็บคาะ ตอนนี้หมอจ่าย reparilเม็ด ครั้งละ เม็ด 3 เวลาคาะ

    สวัสดีค่ะ คุณ วรรณ ไตรกุล,

                         หากได้ถอดเล็บ เนื่องจากมีการอักเสบติดเชื้อเกิดขึ้น โดยมีอาการบวม แดง ปวด เจ็บ เมื่อได้ถอดเล็บแล้ว อาการปวด เจ็บและผิวหนังแดงได้หายไป ก็แสดงว่าการอักเสบติดเชื้อได้หายไปแล้ว สำหรับอาการบวมที่เหลืออยู่ อาจเกิดจากการที่น้ำเหลืองยังคั่งอยูในเนื้อเยื่อ โดยอาจเป็นเพราะมีการเดินมาก นั่งห้อยขานาน ยืนนาน เป็นต้น ซึ่งหากมีแค่อาการบวม ก็ไม่ได้อันตรายอะไร แนะนำควรสังเกตไปก่อน ในระหว่างนี้ ก็ควรงดการเดินมาก การยืนนาน ไม่นั่งห้อยขานาน นวดประคบด้วยความร้อนบ่อยๆ และในช่วงกลางคืน อาจนอนยกเท้าสูง เป็นต้น อาการบวมก็น่าจะค่อยๆ ลดลงจนกลับเป็นปกติได้เองค่ะ แต่หากอาการบวมเป็นมากขึ้น หรือมีอาการปวด เจ็บกลับมา ก็ควรกลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ