ถามแพทย์

  • เจาะหูได้ประมาณ 10 เดือน เพิ่งถอดออก แล้วรู้สึกเจ็บหู ควรทำอย่างไร แล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้หูจะตันไหม

  • เจาะหูได้ประมาณ10เดือนพึ่งถอดออกแล้วรู้สึกเจ็บหูควรทำยังไงแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้หูจะตันไหมค่ะ

    คุณ กำลัง พิมพ์

    การรู้สึกเจ็บหูแสดงว่า รูเริ่มตัน และมีการอักเสบร่วมด้วย  ควรหาโลหะที่ไม่ระคายผิว ตามร้านที่เจาะหูมีขายใส่ไปก่อนครับ เพราะทิ้งไว้มีโอกาสที่เซลล์ในรู่ที่เจาะจะโตมาปิด ด้วยผังผืดครับตามกลไกของธรรมชาติที่เมื่อมีแผลก็จะต้องปิดแผลให้ได้   จึงต้องมีอะไรกั้นไว้ก่อน

    ถ้าอักเสบมีหนอง แนะนำให้ไปพบแพทย์ครับเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง