ถามแพทย์

 • ต้องไปฉีดบาดทะยักไหม

 • คือวันที่ 28มิ.ย.ผมโดนตะปูครูดที่ข้อพับแขนเป็นรอยแดงแล้ววันที่30มิ.ย. ผมหยิบน๊อตที่ขึ้นสนิมแล้วเกิดคันแผลที่หัวเข่าก็เลยวางน๊อตลงแล้วเกาแผลพอมาวันนี้โดนน้ำลายเพื่อนเข้าแผลก็เลยไปล้าง กลัวจะเป็นบาดทะยัก ผมต้องไปฉีดบาดทะยักไหมครับ

   สวัสดีคะคุณ นิธิพัฒน์ ความเพียร

  ก่อนอื่นแผลที่เป็นเป็นแผลที่อาจจะมีโอกาสติดเชื้อบาดทะยักได้ค่ะ เนื่องจากแผลที่มีเรื่องของตะปูที่มีสนิมควรได้รับการฉีดวัคซีน

  และต้องทำแผลให้สะอาดด้วยค่ะ

  หลักเกณฑ์การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักค่ะ

  ประวัติฉีดวัคซีน ฉีดครั้งสุดท้าย ประเภทของแผล บาดทะยักวัคซีน การรฉีดอิมูโนกอบบูลิน
  ≥3 doses <5 ปี แผลสะอาด No No
  ≥3 doses <5 ปี แผลอื่นๆ  No No
  ≥3 doses 5–10 ปี แผลสะอาด No No
  ≥3 doses 5–10 ปี แผลอื่นๆ  Yes No
  ≥3 doses >10 ปี แผลสะอาด Yes No
  ≥3 doses >10 years แผลอื่นๆ  Yes No
  <3 doses or uncertain >10 years แผลสะอาด Yes No
  <3 doses or uncertain >10 years แผลอื่นๆ  Yes Yes