ถามแพทย์

 • เกล็ดเลือดต่ำ 135.000 จะเป็นอันตรายไหม ต้องรักษาอย่างไร

 •  Thithida Chang Chang
  สมาชิก
  เกล็ดเลือดต่ำค่ะ 135.000จะเปันอันตลายไหมค่ะ เมัดเลือดขาวปกกะตีค่ะ

  สวัสดีครับ คุณ Thithida 

               ภาวะเกลือเลือดต่ำนั้น มีผลต่อการแข็งตัวของเรื่อง หากมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำกว่า 100000 อาจทำให้มัภาวะเลือดออกเองได้ เช่นภาวะเลือดออกตามไร้ฟัน กระเพาะอาหาร ซึ่งหากต่ำมาก็ยิ่งมีความรุนแรงมาก อย่างไรก็ตามทางห้องปฎิบัติการจะกำหนดค่าเกล็ดเลือดปกติในช่วงประมาณ 140000-400000 ซึ่งสาเหตุเช่น

  1.ภาวะไขกระดูกสร้างน้อย เข่นมะเร็งเม็ดเลือดขาว

  2. มีการทำลายมาก เช่นโรค SLE

  3. มีการใช้เกล็ดเลือดเยอะ เช่นมีภาวะเลือดออก จากอุบัติเหตุ หรือประจำเดือนมากเป็นต้น 

  4. มีภาวะน้ำในร่างกายเยอะ ทำให้ผลเลือดออกมาต่ำได้ 

                  อย่างไรก็ตามในกรณีของคุณหากยังไม่มีอาการอะไรแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อปรึกษาและอาจตรวจซ้ำเพิ่มเติมก่อนครับ