ถามแพทย์

 • เป็นโรค ITP (เกล็ดเลือดต่ำ) ปวดฟันมาก จะสามารถทำฟันได้หรือไม่ แล้วทานยาอะไรเพื่อบรรเทาอาการปวดได้บ้าง

 •  Pookii Able
  สมาชิก
  1. เกล็ดเลือดตรวจเมื่อสองเดือนล่าสุดอยู่ที่ 40,000-50,000 เกล็ดค่ะ แพทย์แจ้งว่ายังไม่ต้องทำการรักษา ต่ำกว่า 30,000 จึงจะรักษาให้ ห้ามทานยากลุ่มเอ็นเซด 2. มีการปวดฟันกรามที่แตกมาหลายเดือนแล้ว ปวดประจำแบบปวดๆสองสามวันหาย แต่รอบนี้ปวดนานกว่า 4 วันยังไม่หาย ทานยาแก้ปวด(พารา)วันละ 2 เม็ด 4 วัน วันที่ 4 เริ่มระงับการปวดไม่ได้ 3. เนื่องด้วยโรคเกร็ดเลือดต่ำ ทานยาพวกบูโพรเฟ่นหรือพอนสแตนไม่ได้ จะเกิดผลกระทบต่อโรค จึงอยากทราบว่านอกจากบูโพรเฟ่นแล้วมียาอื่นที่ออกฤทธิ์เหมือนกันแต่สามารถทานได้ปลอดภัยไหมคะ 4. อยากถอนฟันสองซี่ แต่เกร็ดเลือดต่ำยังถอนไม่ได้ มีวิธีใดไหมคะที่จะถอนฟันได้ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
  Pookii Able  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Pookii Able

  โรค ITP ดังกล่าวมานั้นคือโรคที่มีเกล็ดเลือดต่ำ นั่นคือมีเกล็ดเลือดมีจำนวนน้อยกว่า 150,000 เกล็ดต่อไมโครลิตร อาการอาจมาด้วยรอยช้ำ เป็นจ้ำ หรือจุดแดงใต้ผิวหนัง รวมถึงมีเลือดออกมาก ถึงแม้จะเป็นแผลขนาดเล็ก โดยมีสาเหตุมาจากการผลิตเกล็ดเลือดที่บริเวณไขกระดูกไม่เพียงพอ หรือภูมิคุ้มกันร่างกายทำลายเกล็ดเลือด 

  การรักษาจึงไม่ได้อยู่ที่การให้เกล็ดเลือดเป็นสำคัญ จะให้เมื่อเกล็ดเลือดต่ำมากจนเป็นอันตรายต่อชีวิตเท่านั้น การรักษาหลักคือการให้ยากดภูมิคุ้มกันหรือยากลุ่มสเตียรอยด์เพื่อลดการที่ภูมิคุ้มกันทำลายเกล็ดเลือด

  ปกติแล้วหากเกล็ดเลือดอยู่ในระดับ 40,000-50,000 นั้น น่าจะสามารถทำหัตถการขนาดเล็กเช่นรักษาฟันได้อย่างปลอดภัย ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้ประเมินอีกครั้ง การใช้ยาแก้ปวด สามารถหลีกเลี่ยงไปใช้กลุ่มที่ไม่มีผลต่อเกล็ดเลือดได้ เช่นยาพาราเซตามอล หรือยากลุ่มอนุพันธ์มอร์ฟีนอ่อนๆ เช่นยา tramol ซึ่งแพทย์สามารถจ่ายให้ได้หลังทำฟันค่ะ แนะนำแจ้งทันตแพทย์ที่ดูแลให้ทราบ และควรให้แพทย์ที่ดูแลเรื่องเกล็ดเลือดเขียนจดหมายสรุปการรักษามาให้ทันตแพทย์ด้วยจะดีที่สุด