ถามแพทย์

 • เกล็ดเลือด 128,000 อันตรายไหม

 •  เบญ. เบญ.
  สมาชิก
  เกล็ดเลือด 128000 นี้ถือว่าอันตรายไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ เบญ. เบญ.

                      ส่วนค่าเกร็ดเลือด (platelet) ค่าปกติจะอยู่ในช่วง 150,000-450,000 /mL ซึ่งหากตรวจได้ 128,000 นั้น ถือว่าต่ำกว่าปกติ แต่ไม่ได้ต่ำอย่างมีนัยสำคัญ และยังไม่ได้ถือว่าอันตราย โดยเกล็ดเลือดในระดับนี้ ยังไม่ได้ทำให้เกิดภาวะเลือดออกเองได้ค่ะ

                       อย่างไรก็ตาม หากมีอาการหรือมีความผิดปกติอื่นๆ ของผลเลือดร่วมด้วย ก็ควรสอบถามกับแพทย์ที่ตรวจถึงการวินิจฉัยค่ะ หรือหากการตรวจเลือดนี้ เป็นการตรวจสุขภาพ แนะนำควรนำผลไปปรึกษากับแพทย์เพื่อตรวจติดตามซ้ำ หรือตรวจหาสาเหตุในกรณีที่มีอาการค่ะ

                       โดยสาเหตุของการเกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ได้แก่ 

                      - โรคของไขกระดูก เช่น โรคไขกระดูกฝ่อ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งกระจายเข้าไขกระดูก การได้รับยาเคมีบำบัด การฉายรังสีรักษาเป็นต้น

                     - การมีเกล็ดเลือดถูกทำลายมาก เช่น  เป็นโรคภูมิแพ้ตนเองชนิดต่างๆ

                      - เกล็ดเลือดถูกใช้มากไป เช่น มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

                      - เกล็ดเลือดไปอยู่ในเนื้อเยื่อบางส่วนมากไป เช่น เนื้องอกหลอดเลือด ในม้ามที่โต 

                      - เป็นโรคติดเชื้อบางชนิด เช่น ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อโมโนนิวคลิโอสิส