ถามแพทย์

 • ต้องฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าใหม่เลยหรือไมา

 •  paowornruj
  สมาชิก
  เคยโดนแมวที่เลี้ยงที่บ้านข่วน ฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าไปแล้วสามครั้ง มีนัดไปฉีดครั้งสุดท้ายวันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๔ นี้ครับ แต่ว่าวันนี้โดนแมวตัวเดียวกันนี้งับเอาที่แขน มีรอยเขี้ยวนะครับ แต่ไม่มีเลือดออก อย่างงี้ต้องไปเริ่มฉีดวัคซีนใหม่ทั้งหมดเลยหรือว่าให้รอไปฉีดวันที่ ๑๘ ทีเดียวเลยครับ
  paowornruj  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ paowornruj

  การสัมผัสที่อาจทำให้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่น ถูกข่วนหรือกัดโดยตรง มีเลือดออกจากแผล สัตว์มาเลียตรงแผลหรือบริเวณเยื่อบุต่างๆเช่นเยื่อบุตา เยื่อบุจมูกหรือเยื่อบุปาก หรือการไปกินเนื้อสัตว์ดิบๆ

  โดยการกระตุ้นวัคซีนนั้น ถ้าถูกกัดมาภายใน 6 เดือน จะกระตุ้น 1 เข็ม ถ้าเกิน 6 เดือนกระตุ้น 2 เข็มห่างกัน 3 วัน ถ้าไม่เคยรับวัคซีนมาก่อนเลย อาจจะต้องฉีด 4-5 เข็มภายใน 1 เดือนให้ครบคอร์ส

  กรณีนี้ที่ถูกกัดซ้ำระหว่างที่กำลังฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าอยู่นั้น สามารถที่จะกลับไปรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าต่อเนื่องไปได้ในวันเดิมเลย ไม่น่าจะต้องกลับไปเริ่มฉีดใหม่ โดยควรแจ้งแพทย์หรือพยาบาลที่ดูแลในวันนั้นเพื่อประเมินบาดแผลอีกครั้งหนึ่งด้วย