ถามแพทย์

 • แฟนเอามือไปจับสุนัข แล้วมาจับแขนเราที่มีแผล แต่อยู่ใต้เสื้อผ้า ต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้นไหม

 •  Art Satha
  สมาชิก
  เรื่องมีอยู่ว่า แฟนผมได้เอามือไปจับสุขนัขจรจัด เพราะเนื่องจากสุุนัขติดรั้ว หลังจากช่วยเสร็จ แฟนผมก็เอามือมาจับที่แขนผม ซึ้งผมมีแผลที่แขน แต่แผลนั้นอยู่ในร่มผ้าเพราะผมใส่เสื้อ อยากทราบว่าผมต้องไปฉีดกระตุ้นไหมครับ ก่อนหน้านี้ ได้ฉีดวัคซีนครบคอร์สไปแล้วใน วันที่ 21 ธันวาคม 2563 และกระตุ้น ไป 1 เข็ม เมื่อ 26 มกราคม 2564 กระตุ้น 1 เข็ม เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และล่าสุด กระตุ้น 1 เข็ม เมื่อ 12 กรกฏาคม 2564 ผมต้องไปกระตุ้นไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Art Satha,

                      การเอามือไปจับสุนัข แล้วมาจับที่แขนซึ่งมีแผล ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ค่ะ อีกทั้ง หากบาดแผลอยู่ใต้เสื้อผ้า คือมีเสื้อผ้ากั้นอยู่ โอกาสที่จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ก็ถือว่าไม่มี ดังนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้นค่ะ

                       นอกจากนี้ แม้จะถูกสุนัขกัด ข่วน หรือเลียแผลโดยตรงก็ตาม หากเคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบคอร์สไปแล้วเมื่อ 21 ธ.ค. 63 และฉีดกระตุ้นไปหลายครั้ง โดยล่าสุดคือ 12 ก.ค. 64 ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นเช่นกัน เพราะระดับภูมิคุ้มกัน ยังคงสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้ค่ะ