ถามแพทย์

 • เคยรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบคอร์สแล้ว กระตุ้นล่าสุด 26 ม.ค. วันนี้โดนน้ำลายสุนัขกระเด็นเข้าตา ต้องฉีดกระตุ้นอีกไหม

 •  Snow Pang
  สมาชิก
  ผมได้มีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบคอร์สไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 63 ต่อมาวันที่ 26 มกราคม 64 โดนแมวกัด เลยได้ฉีดกระตุ้นไป 1 เข็ม แล้วต่อมา วันที่ 29 มกราคม 64 น้ำลายสุนัขกระเด็นเข้าตา ผมต้องไปฉีดกระตุ้นอีกไหมครับ พึ่ฉีดไปเอง
  Snow Pang  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณSnow Pang

  วัคซีนเพื่อป้องกันการติดโรคพิษสุนัขบ้านั้น ถ้าไม่เคยได้รับมาก่อน จะต้องฉีดให้ครบคอร์สทั้งหมด 5 เข็มภายใน 1 เดือน เพื่อให้ภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูงได้ไปอีกประมาณ 1 ปี

  แต่อย่างไรก็ตาม หากถูกกัดซ้ำแม้จะภายใน 1 ปีแรก ก็อาจจะแนะนำการฉีดกระตุ้น โดยการกระตุ้นนั้น ถ้าเข็มล่าสุดที่ฉีดเป็นภายใน 6 เดือน จะกระตุ้นเพียง 1 เข็ม และถ้าเกิน 6 เดือนจะกระตุ้น 2 เข็มห่างกัน 3 วัน

  โดยถ้ากระตุ้นเข็มล่าสุดเมื่อ 26 มค.64 แล้วโดนน้ำลายกระเด็นเข้าตาใน 3 วันถัดไปนั้น น่าจะยังไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนซ้ำแต่อย่างใดค่ะ