ถามแพทย์

  • ต่อมบาร์โธลินอักเสบ ตั้งครรภ์อ่อนๆ ไม่เจาะได้ไหม ซื้อยามากินเองได้ไหม

  •  faiixcvb
    สมาชิก
    ต่อมบาร์บวมอักเสบแดงมาก ตอนนี้ตั้งครรภ์อ่อนๆ เป็นแล้วหายมา 3 อาทิตย์ 2 รอบแล้ว สามารถไปเจาะออกหรือผ่าได้มั้ยคะ มีวิธีบรรเทาอาการหรือซื้อยามาทาเองได้มั้ยคะ ถ้าไม่ไปเจาะ

    คุณ     faiixcvb

    โรคนี้จำเป็นต้องระบายหนองออก พร้อมกับการให้ยาแก้อักเสบ ครับ สาเหตุมีได้หลายอย่าง เช่น จากเชื้อหนองใน เชื้อ E coli , ฯลฯ ซึ่งการเจาะหนองหรือการเปิดปากต่อมที่เรียกว่า marsupializationจะทำให้ได้หนองมาย้อมเชื้อและเพาะเชื้อหายาที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อนั้นครับ  การทานยาอย่างเดียวไม่ได้ผลครับ  เพราะยาเข้าถึงฝีได้น้อยกว่า  ตอนนี้ตั้งครรภ์อ่อนยิ่งต้องไปพบแพทย์เพื่อรักษาครับ เพราะเชื้ออาจแพร่ไปทางเลือดผ่านรกเข้าไปสู่เด็กได้  การซื้อยามากินเองจึงไม่ใช่วิธีที่ปลอดภัยครับ