ถามแพทย์

  • ต่อมน้ำเหลืองบวม

  •  Hemmarat Jamsiri
    สมาชิก
    มีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมอักเสบเป็นหนองค่ะ ได้ทำการสแกนคอมพิวเตอร์แล้ว คุณหมอสงใสว่าจะเป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลืองค่ะ ได้ทำการเจาะดูดของเหลวไปตรวจ 5 ครั้งแล้ว ยังไม่เจอเชื้อวัณโรคเลยค่ะ จึงได้ทำการตัดชิ้นเนื้อบางส่วนไปส่งตรวจ อยากจะรบกวนสอบถามคุณหมอว่า ถ้ายังไม่เจอเชื้ออีกจะต้องทำอย่างไรค่ะ แล้ว แผลที่ตักชิ้นเนื้อจะต้องยัดผ้าก็อกอีกนานไหมค่ะ เจ็บทุกครั้งที่มาล้างแผลเลยค่ะ