ถามแพทย์

 • มีตุ่มในกระพุ้งแก้ม 2 ข้าง ตุ่มนูนเเดง ไม่เจ็บ ไม่เเข็ง กลืนน้ำลายลำบาก เป็นอาการอะไร

 •  Päłm Päłm
  สมาชิก
  ตุ่มในกระพุ้งแก้ม 2ข้าง ตุ่ม ตุ่มนูน เเดง ไม่เจ็บ ไม่เเข็ง กลืนน้ำลายลำบาก

  สวัสดีครับ คุณ Päłm Päłm

  ตุ่มตามกระพุ้งแก้มนั้นโดยทั่วไปมักไม่อันตราย และ อาจเกิดจากหลายสาเหตุครับ อาทิเช่น ตุ่มถุงน้ำในชั้นเยื่อบุช่องปาก เลือดคั่งใต้ชั้นเยื่อบุช่องปาก แผลร้อนใน หรือ โรคอื่นๆ เช่น เนื้องอกในช่องปาก ซึ่งในกรณีหลังนี้พบได้น้อยครับ

  อย่างไรก็ดี หากมีอาการกลืนลำบากร่วมด้วย ก็อาจจะมีโรคอื่นๆ ในช่องปากเช่น ตามคอหอย  และหากยังมีอาการต่อเนื่อง ก็ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก เพื่อตรวจรักษาต่อไปครับ 

  สวัสดีครับ คุณ Päłm Päłm

  ตุ่มตามกระพุ้งแก้มนั้นโดยทั่วไปมักไม่อันตราย และ อาจเกิดจากหลายสาเหตุครับ อาทิเช่น ตุ่มถุงน้ำในชั้นเยื่อบุช่องปาก เลือดคั่งใต้ชั้นเยื่อบุช่องปาก แผลร้อนใน หรือ โรคอื่นๆ เช่น เนื้องอกในช่องปาก ซึ่งในกรณีหลังนี้พบได้น้อยครับ

  อย่างไรก็ดี หากมีอาการกลืนลำบากร่วมด้วย ก็อาจจะมีโรคอื่นๆ ในช่องปากเช่น ตามคอหอย  และหากยังมีอาการต่อเนื่อง ก็ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก เพื่อตรวจรักษาต่อไปครับ