ถามแพทย์

 • มีติ่งเนื้อที่คอ มีอาการเจ็บ สีออกแดง ควรทำอย่างไร

 • แฟนมีติ่งเนื้อที่คอค่ะ และมีอาการเจ็บค่ะ ติ่งเนื้อจะออกสีแเงหน่อยๆค่ะ ควรทำยังไงค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ สาวก การ์ตูน อนิเมะ,

                     ติ่งเนื้อที่คอ อาจเป็น

                    - ติ่งเนื้องอกธรรมดา (fibroepithelial polyp) มักมีสีเดียวกับผิวหนัง ไม้ทำให้เจ็บหรือปวด

                    - เนิ้องอกของผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆ มีหลายชนิด เช่น squamous papilloma, hemamgioma (จะมีสีแดง แต่มักเป็นก้อน ไม่ได้เป็นติ่ง) เป็นต้น

                     - หูด เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ผิวของหูดมักขรุขระ อาจมีเจ็บหรือคันเล็กน้อยได้

                      หากอายุมาก ก็อาจต้องนึกถึงมะเร็งของผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวกันด้วย

                       หรือหากเป็นก้อน ไม่ใช่ลักษณะเป็นติ่ง ก็อาจเป็นก้อนซีสต์ไขมันใต้ผิวหนังหรือเป็นฝีก็ได้

                       หากติ่งไม่หายไป หรือมีอาการเจ็บ ปวดมากขึ้น แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยค่ะ