ถามแพทย์

 • ติ่งเนื้อ

 •  Stubborn Panutda
  สมาชิก
  ขอรบกวน สอบถามหากมีติ่งเนื้อเกิดขึ้น และขยายใหญ่ขึ้น สีของติ่งเนื้อเปลี่ยนสี และมีอสกาปวดเป็นบางครั้ง เป็นอันตรายไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ stubborn

  การมีก้อนเนื้อหรือติ่งเนื้อตามที่ต่างๆของร่างกาย หากมีการขยายขึ้นอย่างรวดเร็ว และลักษณะรูปร่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นก้อนเนื้อหรือติ่งเนื้อที่ไม่ปกติค่ะ

  ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและพิจารณาการตัดชิ้นเนื้อนั้นๆมาตรวจว่า เป็นก้อนหรือติ่งจากอะไรค่ะ

  แนะนำให้คุณ stubborn ไปพบแพทย์นะคะ

  Stubborn Panutda  Stubborn Panutda
  สมาชิก
  ขอบคุณค่ะ