ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ ฝ่ายชายหนังหุ้มปลายยังไม่เปิด ใส่ถุงยาง จะเป็นมะเร็งปากมดลูกไหม

 •  Krittiya Hhtt
  สมาชิก
  คือหนูมีอะไรกับแฟนค่ะ แต่แฟนของหนูเยื่อหุ้มปลายยังไม่แตก แต่ป้องกันนะคะ เราใส่ถุงยางค่ะ หนูอยากทราบว่าหนูจะเป็นมะเร็งปากมดลูกมั้ยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Krittiya Hhtt,

                      มะเร็งปากมดลูกนั้น เกิดจากการติดเชื้อ HPV (human papilloma virus) ซึ่งติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้ชายที่มีเชื้อนี้อยู่ จะไม่ได้แสดงอาการอะไร และการใช้ถุงยางอนามัย ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% ซึ่งวิธีจะป้องกันการติดเชื้อในปัจจุบันนี้ มีวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันค่ะ ดังนั้น แนะนำควรไปฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกไว้ค่ะ และเมื่ออายุเกิน 30 ปีแล้ว ก็ควรตรวจหามะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุก 1-3 ปีค่ะ

                       อย่างไรก็ตาม แนะนำควรใช้ถุงยางอนามัยป้องกันไว้เสมอ หากไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองเพียงคนเดียว เพื่อป้องกันการติดโรคอื่นๆ เช่น HIV เริม ซิฟิลิส หนองใน ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี เป็นต้น