ถามแพทย์

 • แฟนตรวจเจอโควิดวันนี้ แต่มีอาการมา 3-4 วันแล้ว นอนด้วยกัน เสี่ยงที่จะติดไหม เคยติดมาแล้ว

 •  nobi1234
  สมาชิก
  พอดีนอนกับแฟนแล้วแฟนตรวจโควิดเจอวันนี้แต่มีอาการมา 3-4 วันให้กินพวกยาฟ้าทะลายโจร พาราไปตั้งแต่วันที่ 17-18 แล้วผมอยู่กับเขาด้วยเสี่ยงที่จะติดไหมครับเคยติดมาแล้วหายประมาณวันที่ 1 ครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ nobi1234,

                     หากอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย อีกทั้งยังนอนด้วยกันด้วย ย่อมเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มากค่ะ แนะนำควรต้องตรวจหาการติดเชื้อ โดยใช้ชุดตรวจ ATK หากตรวจไม่พบ ควรรีบแยกห้องกันอยู่อาศัย ไม่ควรนอนด้วยกัน ควรทานอาหารแยกกัน และให้ตรวจ ATK ต่อทุกวัน หรือวันเว้น ไปจนครบ 1 สัปดาห์ค่ะ หากตรวจไม่พบ ก็แสดงว่าไม่น่ามีการติดเชื้อค่ะ

                       สำหรับผู้ติดเชื้อ แนะนำควรรีบเข้าสู่ระบบการรักษา โดยไปยังโรงพยาบาลที่มีสิทธิการรักษาอยู่ เช่น สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (30 บาท) เพื่อให้แพทย์ประเมินความรุนแรงของโรคและความเสี่ยงต่อการเกิดอาการที่รุนแรง รวมถึงจะได้รับยารักษา และติดตามอาการ โดยหากภายหลังเกิดอาการรุนแรงขึ้น จะได้มีระบบที่จะนำเข้าสู่โรงพยาบาลโดยเร็วค่ะ หากไม่เข้าสู่ระบบการรักษา และต่อมาหากเกิดอาการรุนแรง อาจได้รับการรักษาที่ล่าช้าได้ค่ะ