ถามแพทย์

 • ยุงกัดหมาแล้วมากัดคนต่อ จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าไหม

 •  ParinZ
  สมาชิก

  ยุงกัดหมาแล้วยุงมากัดคนต่อ 

  คนจะมีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้มั้ยครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ ParinZ,

                    การติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คนนั้น จะติดเฉพาะจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และจะติดจากการสัมผัสโดนน้ำลายของสัตว์ เช่น การโดนสัตว์กัด ข่วน เลียปาก เลียตา เลียจมูก เลียโดนบาดแผลต่างๆ ที่ผิวหนัง  และรวมไปถึงการสัมผัสกับเนื้อเยื่อสมองหรืออวัยวะที่มีเนื้อเยื่อประสาทของสัตว์ผ่านผิวหนังที่มีบาดแผล

                 นอกจากนี้มีรายงานการติดเชื้อผ่านทางกายหายใจเอาละอองที่มีเชื้อโรคอยู่ซึ่งพบได้น้อยมากมาก เช่น การเข้าไปในถ้ำที่มีค้างคาวอยู่กันเป็นล้านๆตัว หรือเจ้าหน้าที่ในห้องแลปที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเชื้อพิษสุนัขบ้า และยังมีรายงานว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจากการเปลี่ยนถ่ายกระจกตาและเปลี่ยนถ่ายอวัยวะอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า แต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยในตอนแรก

                  ส่วนการถูกกัดจากยุงที่ไปกัดสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้านั้น ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ค่ะ เนื่องจากโดยปกติจะไม่พบเชื้อในเลือดของสัตว์ค่ะ