ถามแพทย์

 • เวลามองแสงสว่างจากหลอดไฟ แล้วมองออกมาอีกที่ จะเห็นแสงติดตาอยู่ แต่จะเป็นคนละสี

 •  Kessawan Kuvichitsuwan
  สมาชิก
  ตาเวลามองอะไรสว่างเช่นแสงหลอดไฟอย่างงี้ เวลามองออกมาอีกที่จะเห็นแสงติดตาอยู่ครับแต่จะเป็นคนละสี

   สวัสดีค่ะ คุณ Kessawan Kuvichitsuwan,

                    การที่เรามองแสงสว่างนานๆ เช่นมองแสงจากหลอดไฟดังกล่าว แล้วพอมองไปที่อื่นซึ่งไม่มีแสง จะเห็นเป็นเงาดำๆ ของรูปหลอดไฟได้ ซึ่งถือเป็นอาการปกติ เรียกว่าการเกิด after image (หรือภาพติดตา) ซึ่งเกิดจากการที่เมื่อเราจ้องมองแสงไฟเป็นเวลานานๆ กลุ่มเซลล์รับแสงก็จะถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มเซลล์รับแสงดังกล่าวสูญเสียความสามารถในการรับแสงไปชั่วขณะ ดังนั้นเมื่อเราเปลี่ยนมามองบริเวณอื่นที่ไม่มีแสง จึงเห็นบริเวณดังกล่าวเป็นสีเทา-ดำได้

                   นอกจากแสงสว่างแล้ว การจ้องมองสีใดสีหนึ่งนานๆ ก็เช่นกัน สามารถทำให้เกิดภาพติดตาได้ เช่น เมื่อจ้องมองสีใดสีหนึ่งในที่มีแสงสว่างซักพัก จากนั้นไปจ้องมองที่กระดาษสีขาว ก็จะปรากฎเป็นสีตรงข้าม เพราะกลุ่มเซลล์ที่รับสีในตอนแรก เกิดการสูญเสียความสามารถในการรับสีนั้นๆ ไปชั่วคราว 

                   อย่างไรก็ตาม การจ้องมองแสงไฟนานๆ นั้น ควรงดเว้นการกระทำ เพราะจะทำอันตรายต่อจอรับภาพของดวงตาได้