ถามแพทย์

 • ตาเขจากอุบัติเหตุ ควรทำอย่างไร

 •  Toey Nontakan
  สมาชิก
  ตาเขจากอุบัติเหตุ ควรทำอย่างไร
  Toey Nontakan  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Toey Nontakan

  ตาเขคือปัญหาทางสายตาที่เกิดจากดวงตาทั้งสองข้างไม่มองไปในทิศทางเดียวกัน  เกิดได้กับทุกช่วงอายุค่ะ แต่จะพบได้บ่อยในเด็กเล็ก โดยตาข้างใดข้างหนึ่งอาจมองตรง ส่วนอีกข้างก็จะเฉไปด้านใน ด้านข้าง บน หรือล่างก็ได้ 

  อาการอาจมาด้วยมองไม่ชัด มองเห็นภาพซ้อน ตามัว หรือถึงขั้นสูญเสียการมองเห็น มองจากภายนอกแล้วดวงตาไม่มองในทางเดียวกัน เมื่อยตา ตาล้า คาดคะเนระยะของวัตถุผิดพลาด

  สาเหตุ 

  -ตาเขแต่กำเนิดจากกล้ามเนื้อตาทำงานไม่ประสานกัน

  -ตาเขที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางสายตาเช่นจากสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง

  -การได้รับบาดเจ็บทางดวงตา 

  -โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรง

  เป็นภาวะที่อาจมีผลในระยะยาวเกี่ยวกับการมองเห็นได้ ดังนั้นจึงแนะนำไปพบจักษุแพทย์เพื่อประเมินการมองเห็น ระดับความรุนแรงของอาการตาเข และทำการรักษา การรักษามีทั้งการใส่แว่นตา ใส่ที่ครอบตาข้างใดข้างหนึ่ง การบริหารดวงตา หรือการผ่าตัด จักษุแพทย์จะเป็นผู้ประเมินและให้คำแนะนำในการตัดสินใจค่ะ

  การดูแลตัวเองเบื้องต้น ไปตรวจสายตาอย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีสายตาสั้นยาวหรือเอียงให้รีบไปตัดแว่นแก้ไข