ถามแพทย์

 • เห็นจุดสีม่วงหรือสีต่างๆเป็นบางครั้ง เป็นอาการอะไร ควรทำอย่างไร

 •  Im kun
  สมาชิก
  เวลาอยู่เฉยๆบางทีก็มีจุดสีขึ้นมา บางทีก็เห็นแสง และถ้าเห็นแสงสีขาวหรือแสงสะท้อนจากของต่าง บางทีก็จะเห็นเป็นสีม่วงหรือสีอื่น เวลาหลับตาบางทีก็เห็นเป็นขีดเส้นแสงสีม่วงหรือเขียว ตาก็มีอะไรผ่านไปเร็วไม่ คล้ายวุ้นตาเสื่อมแต่ผ่านไปเร็วมีสีขาว เทา ดำ บางทีก็เห็นเป็นเส้นแสงผ่านไปอย่างเร็ว
  Im kun  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Im kun

  อาการตาเห็นจุดหรือแสงผิดปกติผ่านไปในตานั้น อาจจะมีสาเหตุมาจากการมีวุ้นในตาเสื่อม ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากการที่สารประกอบของวุ้นในตาตกตะกอนลงมา เศษของวุ้นก็จะลอยไปลอยมาในลูกตา ทำให้เห็นเป็นจุดดำๆหรือเส้นดำๆ จะเห็นชัดขึ้นเมื่อมองแสงจ้าหรือมองไปยังพื้นหลังสีขาว เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายโดยตัวของมันเอง คือเกิดจากความเสื่อมของวุ้นในตา มักเกิดในผู้ที่สายตาสั้นหรือเคยผ่าตัดหรือมีอุบัติเหตุในตา 

  แต่อย่างไรก็ตามวุ้นตาเสื่อมถ้าเป็นมาก จนไปดึงรั้งจอประสาทตาด้านหลัง อาจทำให้มีจอประสาทตาหลุดลอก จะมาด้วยอาการ เห็นแสงแวบเหมือนฟ้าผ่า เห็นเหมือนม่านลงมาปิด ได้

  ดังนั้นจากอาการที่กล่าวมา ถ้าเห็นแสงแวบไปมาอย่างรวดเร็ว อาจมีอันตรายที่จอประสาทตาได้ ควรรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจให้ได้การวินิจฉัยที่แน่ชัด และรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป