ถามแพทย์

  • ไม่มีโรคประจำตัว รู้สึกตามองไม่ชัด เป็นเพราะอะไร

  •  Suwanan Khanenil
    สมาชิก
    อยู่ดีๆ ตาหนูรู้สึกมองไม่ชัดแบบนี้เป็นเพราะสาเหตุอะไรค่ะ เบาหวานความดันหนูไม่เป็นค่ะ
    สวัสดีค่ะ คุณ Suwanan Khanenil @อาการตามัวสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น สายตาผิดปกติ (สายตาสั้น/ยาว/เอียง), ตาแห้ง, จอตาติดเชื้อ, กระจกตาอักเสบ, โรคจอตาเสื่อม, โรคต้อหิน, โรคเกี่ยวกับสมอง, โรคไมเกรน, โรคเบาหวานขึ้นตา, ผลข้างเคียงของยาบางชนิด เป็นต้น @หากมีอาการเจ็บตามาก, ตาแดง, ปวดศีรษะมาก, สูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือทั้งหมด (แม้จะเป็นชั่วคราว) ควรรีบมาพบแพทย์ค่ะ ***แนะนำคุณ Suwanan Khanenil ให้ลองใช้น้ำตาเทียมหยอดตาดูนะคะ หากไม่ดีขึ้นแนะนำใหไปตรวจวัดสาย หรือไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคค่ะ