ถามแพทย์

  • เจ็็บตา ตาพร่ามัวทั้ง 2 ข้าง และปวดต้นคอ เป็นมา 1 เดือน ต่อมามีหูอื้อ เกิดจากอะไรค่ะ

  • อาการเริ่มแรกเจ็บตาเป็นตาแดงสองข้าง พาหายตาแดงมีอาการตาพร่ามัวปวดต้นคอเป็นมาได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะต่อมามีการการหูอื้อร่วมด้วยไม่ทราบว่าเกิดจาหสาเหตุอะไรค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ไพทูล ศรีชมภู @อาการตาพร่ามัว เกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ เช่น สายตาผิดปกติ, การอักเสบของเนื้อเยื่อที่ตา, โรคหรือความผิดปกติที่สมอง, โรคปวดศีรษะแบบเทนชั่น, โรคปวดศีรษะแบบไมเกรน เป็นต้น @อาการปวดต้นคอ สาเหตุที่พบบ่อยคือ การบาดเจ็บของต้นคอ, กล้ามเนื้อต้นคออักเสบ, กระดูกคอเสื่อม เป็นต้น @อาการหูอื้อ สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การบาดเจ็บที่หู, หูชั้นในอักเสบ, โรคประสาทหูเสื่อม, การได้ยินเสียงดังรุนแรงจนบาดเจ็บที่แก้วหู, การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศ, ไข้หวัด เป็นต้น ***แนะนำคุณ ไพทูล ศรีชมพู ไปตรวจวัดสายตาว่าผิดปกติหรือไม่ อาการปวดต้นคอ ลองใช้ยาแก้ปวดเป็นพาราเซตามอล ร่วมกับการนอนพัก อาการหูอื้อ ให้พยายามเลี่ยงที่จะอยู่ในที่เสียงดัง. **ถ้าปฏิบัติดังกล่าวแล้วไม่ดีขึ้น แนะนำไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคนะคะ