ถามแพทย์

  • ตาบอดสี แดงกับเขียว มีวิธีรักษาไหมครับ

  •  Sutham Saeching
    สมาชิก

     บางทีก็ดูออกบางทีก็ดูไม่ออก 

    สวัสดีค่ะ คุณ Sutham ตาบอดสีมี 2 ชนิด ได้แก่ ตาบอดสีแต่กำเนิด และตาบอดสีในภายหลัง โดยทั้งสองแบบนี้เกิดจากความผิดปกติที่เซลล์รับรู้การเห็นสีผิดปกติ ความผิดปกติที่เซลล์แตกต่างกัน ก็ทำให้มีอาการตาบอดสีและระดับความรุนแรงแตกต่างกันด้วยค่ะ แพทย์จะวินิจฉัยภาวะตาบอดสีจากการใช้ชารต์สีหรือ lshihara chart ในการคัดกรองเบื้องต้น และสำหรับบางกรณีจะใช้เครื่องมือทางการแพทย์ตรวจเพิ่มเติมและดูระดับความรุนแรง อาการตาบอดสียังไม่สามารถรักษาได้ค่ะ แต่มีแว่นกรองแสงที่อาจช่วยในการมองเห็นได้ และจำเป็นต้องเรียนรู้ในการใช้สีต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ร่วมกับแจ้งบุคคลรอบตัวให้ทราบถึงโรคประจำตัวของเรานะคะ เพื่อช่วยในการทำงานและการเดินทางค่ะ