ถามแพทย์

 • ตาบวมปูดออกมา

 •  Nos Ntp
  สมาชิก
  ผมได้เปลี่ยนจรกใส่แว่น มาเป็นคอนแทค ประมาณ2ปีครับ แล้ว มีคนทักว่าตาโต ตาปูดโปน มากกว่าเดิม แต่ ตาขาวส่วนบนยังไม่ได้ออกมาเวลา มองปกตอครับ

   สวัสดีะคุณ Nos Ntp

  การใส่คอนแทค เลนส์ ไม่น่าจะเป็นสาเหตุให้มีปัญหาเรื่องของตาโปนได้ค่ะ  แต่ปัญหาที่เราพบได้บ่อยคือ เรื่องของการติดเชื้อ ถ้าไม่สามารถดูแลรักษาความสะอาดได้ค่ะ นอกจากนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระจกตาเป็นแผล ถ้ามีเรื่องของการใช้คอนแทค เลนส์ที่แข็งเกินไปค่ะ อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ค่ะ 

  ดังนั้นคงต้องหาสาเหตุแล้วค่ะ ว่ามีปัญหาอื่นๆ หรือไม่ค่ะ 

  ที่พบได้คือ เรื่องของไทรอยด์เป็นพิษ ที่มีเรื่องของการแสดงออกมี่ตาคนไข้จะมาด้วยอาการใจสั่น มือสั่น น้ำหนักลด และมีเรื่องของตาที่โตโปนขึ้น จนเห็นเป็นลักษณะการจ้องมองมาได้ค่ะ

  นอกจากกนี้อาจจะดูว่ามีเรื่องของการติดเชื้อที่ตา ทำให้มีตาบวมโตด้วยหรือไม่ค่ะ แนะนำให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม งดการใช้คอนแทก เลนส์ก่อนนะค่ะ