ถามแพทย์

 • ตั้งครรภ์ได้ 7 สัปดาห์ กับ 4 วัน แต่ตรวจอัลตราซาวด์ยังไม่เห็นหัวใจของทารก แล้วจะเห็นไหม

 •  จิราพัชร
  สมาชิก
  ดิฉันตั้งครรภ์ได้7 สัปดาห์ กับอีก4วันไปตรวจตามหมอนดีหมออุลต้าซาวช่องคลอด ไม่พบว่าเด็กหัวใจเต้น. มีโอกาสเป็นไปได้ไหมว่าเด็กยังเล็กมาก เลยมองไม่เห็น เพราะระยะตกไข่อาจจะไม่ตรงกับที่หมอนับ. เพราะดิฉันประจำเดือนมาไม่ตรง มีโอกาสที่ไปตรวจใน สัปดาห์ที่8 ,9 แล้วเห็นเด็กหัวใจเต้นไหมค่ะ ตอนนี้เครียดมาก และดิฉันก็ยุต่างประเทศด้วย หมอที่ตรวจเป็นหมอเกาหลีค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ จิราพัชร วุ่นเกิด,

                   การอัลตราซาวด์ดูทารกในครรภ์ จะเห็นดังนี้

                   1. อายุครรภ์ที่ 1-3 สัปดาห์ จะตรวจไม่พบอะไร

                   2. อายุครรภ์ที่ 4 สัปดาห์ จะเห็นเยื่อบุผนังโพรงมดลูกที่มีความหนามากขึ้น อาจเริ่มเห็นถุงการตั้งครรภ์ (gestational sac) แต่จะยังไม่เห็นตัวอ่อนทารก

                   3. อายุครรภ์ที่ 5 สัปดาห์ เห็นถุงการตั้งครรภ์ได้ชัดเจน เริ่มเห็นถุงไข่แดง ซึ่งจะมีขนาดเท่าจุดของปากกา 

                    4. อายุครรภ์ที่ 6 สัปดาห์ จะเริ่มเห็นตัวอ่อนทารก ขนาดประมาณ 1/6 ถึง 1/4 นิ้ว อาจเริ่มเห็นการเต้นของหัวใจของตัวอ่อนทารกได้

                    5. อายุครรภ์ที่ 7  สัปดาห์ เห็นทารกได้ชัดเจน ขนาดประมาณ 1/4 ถึง 1/3 นิ้ว และเห็นการเต้นของหัวใจของทารกได้ชัด เริ่มเห็นส่วนของศีรษะแยกกับลำตัว

                    6. อายุครรภ์ที่ 8  สัปดาห์เป็นต้นไป จะเห็นทารกเป็นรูปร่างที่ชัดเจน มีส่วนศีรษะ ลำตัว และแขนขา และค่อยๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ ตามอายุครรภ์

                    ดังนั้น หากอายุครรภ์มากกว่า 7 สัปดาห์ขึ้นไปแล้ว แต่ไม่พบตัวอ่อน และไม่พบการเต้นของหัวใจ อาจเป็นไปได้ว่าเป็นท้องลม หรือท้องหลอก (blighted ovum) แต่หากเห็นตัวทารกแล้ว เพียงแต่ยังไม่เห็นการเต้นของหัวใจ  อาจเกิดจากเครื่องมือหรือประสบการณ์ของแพทย์ผู้ตรวจก็ได้ ดังนั้น แนะนำควรอดูอีกซัก 1 สัปดาห์ แล้วลองไปตรวจอัลตราซาวด์ซ้ำ อาจเริ่มเห็นการเต้นของหัวใจก็ได้ค่ะ แต่หากพบแต่ถุงการตั้งครรภ์ แต่ยังไม่พบเห็นตัวอ่นอทารกและไม่เห็นการเต้นของหัวใจ ก็น่าจะเป็นท้องลมค่ะ ซึ่งโดยปกติ ก็จะเกิดการแท้งตามมาในที่สุด