ถามแพทย์

  • หากอายุครรภ์ 8สัปดาห์จะอุลตร้าซาวด์พบหรือไม่

  •  P'Por Repyo
    สมาชิก
    อายุครรภ์ประมาน 8สัปดาทถ้าซาวจะเหนตัวอ่อนมั้ยค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ P'Por Repyo

    การอุลตร้าซาวด์ดูทารกที่อายุครรภ์น้อยกว่า 10สัปดาห์ หากเป็นการอุลตร้าซาวด์ทางหน้าท้องอาจเห็นได้ไม่ชัด แต่หากเป็นการอุลตร้าซาวด์ทางช่องคลอด จะเห็นทารกได้ชัดขึ้นค่ะ  แต่หากอายุครรภ์เกิน 10สัปดาห์การอุลตร้าซาวด์ทั้ง2วิธีไม่แตกต่างกันค่ะ