ถามแพทย์

 • ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 35 สัปดาห์ ปวดท้องน้อยหน่วงมา 3 วัน มีมูกสีขาวข้นเหนียว ต้องไปหาหมอไหม

 •  Out
  สมาชิก
  ตั้งครรภ์ได้ 35+4 วีคค่ะ ตอนนี้ปวดท้องน้อยหน่วง มา3วัน ท้องแข็งบ้างแต่ไม่ถี่ ปวดช่วงคลอด ปวดหลัง เวียนหัวคลื่นไส้ตลอด3วันที่ปวดท้อง แต่ปวดแบบปวดๆหายๆค่ะ เวลาเดินจะรู้สึกว่าท้องแข็งและปวด มีมูกสีขาวข้นเหนียว แต่ไม่มีเลือด นิดเดียว อาการแบบนี้ต้องไปหาหมอมั้ยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Out

  อาการปวดท้อง และท้องแข็งในหญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สาม จะนึกถึง 2 สาเหตุหลักๆ ได้แก่ อาการเจ็บครรภ์เตือน และอาการเจ็บครรภ์จริงค่ะ

  อาการเจ็บครรภ์เตือน (false labour pain)  จะมีอาการเจ็บท้องแข็ง ระยะเวลาไม่แน่นอน อาจถี่หรือห่างก็ได้ค่ะ ซึ่งอาจมีปัจจัยกระตุ้นเช่น เดินมาก ยกของหนัก ทารกเคลื่อนไหว เป็นต้น ซึ่งพอพักอาการจะดีขึ้นเอง ส่วนอาการมีมูกใสๆ จะมีมากขึ้นได้เมื่อใกล้คลอดค่ะ

  ส่วนอาการเจ็บครรภ์จริง(True labour pain) จะมีอาการเจ็บท้องแข็งถี่สม่ำเสมอ เจ็บรุนแรงขึ้น เจ็บนานขึ้น เจ็บระยะเวลาครั้งละ 30-60 วินาที และห่างกันประมาณ 5-20นาที ลักษณะมูกจะข้นขึ้นและอาจมีเลือดปนค่ะ 

  จากที่คุณ Out เล่ามา แนะนำคุณ Out ให้สังเกตความถี่ของอาการเจ็บท้องแข็ง และลักษณะมูกที่ออก หากมีลักษณะเข้าได้กับอาการเจ็บครรภ์จริง ควรรีบไปพบแพทย์นะคะ