ถามแพทย์

 • ถ้าอีกสองสัปดาห์ถึงถึงหนึ่งเดือนไม่มีการเจริญเติบโตของทารกจะเป็นอย่างไร

 •  มาริสา
  สมาชิก

  ถ้าตั้งครรภ์เป็นระยะเวลา2สัปดาห์ - 1เดือน แล้วก้อนเลือดหยุดการเจริญเติบโตจะมีอาการอย่างไร ผลเสียอย่างไร รักษาาอย่างไรบ้างคะ 

   สวัสดีคะคุณ มาริสา

  การตั้งครรภ์จะมีการดำเนิดไปตามอายุครรภ์ค่ะ ปกติแล้วในช่วงแรกจะเป็นการแบ่งเซลล์ของทารกก่อนค่ะ ไม่ทราบว่ามีอะไรจนกว่าจะเริ่มสัปดาห์ที่หก ของการตั้งครรภ์จะเริ่มห็นเป็นถุงน้ำชัดขึ้นและเห็นการว่าถุงน้ำนั้นมีการเคลื่อนที่ได้ค่ะ 

  แต่ถ้าไม่มีการเจริญเติบโตของทารก ก็จะมีการลอกหลุดของไข่ที่ได้รับการผสม และจะเป็นการแท้งค่ะ ซึ่งอาจจะเป็นการแท้งสมบูรณ์หรือเป็นการแท้งที่ไม่สมบูรญ์ก็ได้ค่ะ ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่ความผิดปรกติของทารกไม่สามารถที่จะดำเนินการตั้งครรภ์ต่อได้ค่ะ