ถามแพทย์

  • เมื่อถึงวันนัดตามสมุดชมพู สามารถไปหาหมอที่ รพ.ที่มีประกันสังคม แทนรพ.ที่ฝากครรภ์ได้ไหม

  •  Athitiya Chauykrathok
    สมาชิก
    เมื่อถึงวันนัดตามสมุดชมพู เราสามารถไปหาหมอรพ.ที่มีประกันสังคมแทนรพ.ที่ฝากครรภ์ได้ไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Athitiya Chauykrathok,

                           หากไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์และคลอดบุตร ก็ควรใช้สิทธิการรักษาตามที่เรามี ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (หรือสิทธิ 30 บาท) สิทธิข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งหาก คุณ Athitiya มีสิทธิประกันสังคมอยู่ ก็ให้ไปยังโรงพยาบาลที่ได้ขึ้นสิทธิการรักษาไว้จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะ ทั้งนี้ หากได้เริ่มไปฝากครรภ์ยังโรงพยาบาลอื่นมาก่อน และต้องการมาฝากครรภ์ต่อยังโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิการรักษาอยู่ ก็สามารถทำได้ค่ะ โดยให้นำประวัติการฝากครรภ์ หรือสมุดฝากครรภ์ที่ได้ตรวจไปแล้วก่อนหน้ามาด้วยค่ะ