ถามแพทย์

  • กินยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรกหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไป 20 ชั่วโมง จะทันไหม จะมีอาการอย่างไร

  • กินยาคุมฉุกเฉิ่นเม็ดแลกหลังมีเพศสัมพันธุ์20ชม.ยังทันไม่ครับ แล้วถ้าไม่ได้ท้องกินยาคุมไปจะมีอาการแย่างไรครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ ซ'แซ็ค น้ำแข็งร้อน,

                         หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรกภายในช่วง 12-24 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85% ทั้งนี้ หากเป็นชนิดที่มี 2 เม็ดใน 1 แผง ต้องทานเม็ดที่ 2 หลังจากที่ทานยาเม็ดแรกไปแล้วภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงด้วย

                          สำหรับผลข้างเคียงที่อาจพบได้หลังจากทานยาคุมฉุกเฉินไปภายในไม่กี่ชั่วโมง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง มึนหัว ปวดหัว เจ็บเต้านม เป็นต้น และหลังจากทานยาคุมฉุกเฉินไปประมาณ 1 สัปดาห์ บางรายอาจมีเลือดออกจากช่องคลอดได้ โดยอาจออกได้นาน 1-4 วัน ปริมาณอาจมากหรือน้อยก็ได้ ซึ่งเลือดที่ออกถือเป็นผลข้างเคียงจากยา ไม่ใช่ประจำเดือนจริงๆ สำหรับประจำเดือนจริงๆ นั้น ก็อาจจะมาช้ากว่าปกติได้ค่ะ