ถามแพทย์

 • ตั้งครรภ์ได้ 11 สัปดาห์ บริษัทให้ตรวจสุขภาพประจำปี มีการเอ็กซเรย์ปอด จะเป็นอันตรายกับทารกในครรภ์ไหม

 •  Nuuum
  สมาชิก
  สอบถามคุณหมอค่ะ ตอนนี้ตั้งครรภ์ได้ 11 สัปดาห์ ที่บริษัทให้ตรวจสุขภาพประจำปี มีการเอ็กซเรย์ ปอด ได้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วว่าตั้งครรภ์อยู่ แต่เค้าให้เอ็กซเรย์ แต่มีชุดป้องกันบริเวณช่วงท้องให้ กรณีนี้จะเป็นอันตรายกับทารกในครรภ์ หรือไม่คะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Nuuum,

                     การเอ๊กซเรย์ขณะตั้งครรภ์นั้น ไม่ได้ถือเป็นข้อห้ามเด็ดขาด หากมีความจำเป็น และปริมาณรังสีที่ได้ใช้มีน้อย อีกทั้งตำแหน่งไกลจากอุ้งเชิงกราน ก็สามารถทำได้ ไม่ได้อันตรายอะไรค่ะ

                      สำหรับการเอ๊กซเรย์ปอดนั้น มีค่าปริมาณรังสีที่น้อยมาก อีกทั้งยังเป็นตำแหน่งที่ไกลจากอุ้งเชิงกราน และได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสีบริเวณท้องแล้วด้วย ก็จะถือว่าไม่ได้อันตรายอะไรต่อทารกในครรภ์ค่ะ โดยปริมาณรังสี ที่จะถือว่ามีผลอันตรายต่อทารกในครรภ์ คือ 5 rad ขึ้นไป ซึ่งการเอ๊กซเรย์ปอดนั้น  จะใช้ปริมาณรังสีเพียงแค่ 0.0007 rad เท่านั้นค่ะ ดังนั้น ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะ