ถามแพทย์

  • ตั้งครรภ์แต่มีประจำเดือน

  •  gntp12123
    สมาชิก

    สงสัยค่ะว่าถ้าเราตั้งครรภ์แล้วเราจะมีประจำเดือนอยู่อีกมั้ยคะ แบบประจำเดือนมาตรงและมาปกติครบวันตามทุกๆครั้งที่เคยเป็นประจำเดือน

    สวัสดีค่ะ คุณ gntp12123,

                       เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ ก็จะไม่มีการตกไข่เกิดขึ้นอีก ดังนั้น ก็ย่อมจะไม่มีประจำเดือนมาอีก อย่างไรก็ตาม เมื่อตั้งครรภ์แล้ว อาจมีเลือดออกมาได้ แต่ไม่ได้เรียกว่าเป็นประจำเดือน แต่เป็นเลือดที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ภาวะแท้งชนิดต่างๆ ท้องนอกมดลูก มดลูกติดเชื้อ ตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก รกเกาะต่ำ  รกลอกตัว การฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มรก เป็นต้น ดังนั้น หากมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น แล้วเกิดมีเลือดออก โดยออกมาปริมาณพอสมควร หรือออกหลายวัน ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรรีบพบสูติ-นรีแพทย์โดยเร็วค่ะ