ถามแพทย์

 • ตับอักเสบจากไขมันพอกตับ บริจาคเลือดได้ไหม

 •  mooney
  สมาชิก
  สวัสดีคะ ช่วงต้นปี62 ได้ไปตรวจสุขภาพเฉพาะตับและไต ผลออกมามีค่าตับสูง หมอเลยสันนิษฐานว่าเป็นไขมันพอกตับ เมื่อวานไปตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซีผลเป็นลบ แต่ยังมีความกังวลคะว่าถ้าเป็นไขมันพอกตับ จะสามารถบริจาคเลือดได้ไหมคะ ขอบคุณคะ
  mooney  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ mooney

  โรคที่จะทำให้บริจาคเลือดไม่ได้เช่นโรคที่ติดต่อทางเลือดเช่นโรค hiv โรคไวรัสตับอักเสบบีหรือซี โรคซิฟิลิซ เป็นต้น

  ภาวะหรือโรคที่ห้ามบริจาคเลือดมีดังนี้

  -โรคหัวใจ โรคตับ โรคปอด โรคเลือด โรคมะเร็ง หรือมีภาวะโลหิตออกง่ายและหยุดยาก 

  -โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  แต่ถ้าสามารถควบคุมได้ด้วยยาชนิดรับประทานอย่างต่อเนื่องและไม่มีโรคแทรกซ้อนใดๆ  สามารถบริจาคโลหิตได้

  -ผู้บริจาคที่เคยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบชนิด เอ  แต่หากเป็นก่อนอายุ 11 ปี เมื่อหายแล้ว สามารถบริจาคโลหิตได้ 

  -ที่มีอาการดีซ่าน สาเหตุจากมีนิ่วอุดตันในทางเดินน้ำดี แต่หากผ่าตัดหายแล้วก็สามารถบริจาคโลหิตได้

  -ผู้บริจาคที่มีประวัติการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี หรือไวรัสตับอักเสบชนิดซี  ภายหลังอายุ 11 ปี ถึงแม้ว่าจะมีผลการตรวจเลือดภายหลังที่ให้ผลลบแล้ว ให้งดบริจาคโลหิตถาวร

  -โรควัณโรค งดบริจาคโลหิต 2 ปี หลังได้รับการรักษาจนหายดี และได้รับการรับรองจากแพทย์ที่รักษา สามารหถบริจาคโลหิตได้ 

  หากเป็นไขมันพอกตับ ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ติดต่อทางเลือด สามารถบริจาคเลือดได้ตามปกติ แนะนำปรึกษาแพทย์ที่ดูแล และก่อนบริจาคเลือดจะมีการซักประวัติเพื่่อคัดกรองโรคเหล่านี้อีกครั้งค่ะ