ถามแพทย์

  • ตัดหนังเล็บมือที่ร้าน เสี่ยงติด HIV ไหม

  •  Sh360415
    สมาชิก
    1 วันก่อนหนูไปทำเล็บเจลมาค่ะ ช่างตัดหนังตรงโคนเล็บมือให้ ตอนตัดไม่มีเลือดออกนะคะ ก่อนตัด ช่างได้พ่น เช็ด ด้วยแอลกอฮอล์แล้ว ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำให้ลูกค้าก่อนหน้ากี่นาทีแล้วถึงมาต่อที่หนู อย่างนี้มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ HIV ไหมคะ กังวลใจมากค่ะ ปรึกษาแพทย์ที่ รพ.ตามสิทธิ แพทย์ก็จับมือมาดู แล้วบอกว่าไม่น่าติดเชื้อ ถ้าติด จะต้องมีรอยแดงแล้ว ตอนหนูมาพบแพทย์ หลังทำเล็บได้แระมาณ 42 ชม. ค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Sh360415,

                        หากเราไม่เห็นเลือดเปื้อนอยู่ที่กรรไกรตัดเล็บ โอกาสที่จะมีเชื้อ HIV ปนเปื้อนอยู่ ก็ถือว่าน้อยมากมาก อีกทั้งการที่กรรไกรได้ถูกเช็ดด้วยแอลกอฮอล์แล้ว หากมีเชื้อ HIV ติดอยู่จริง ก็จะตายแล้วค่ะ ดังนั้น การนำกรรไกรตัดเล็บอันนั้นมาตัดหนังที่โคนเล็บของเรา โดยที่ก็ไม่ได้เกิดบาดแผลอะไรขึ้นมา โอกาสที่จะติดเชื้อ HIV ก็ถือว่าไม่มีค่ะ