ถามแพทย์

  • ฉีดวัคซีนโควิด-19 หลังจากนั้น 2 เดือน ไปตรวจหาเชื้อ hiv ผลเป็นลบ การฉีดวัคซีน มีผลต่อการตรวจหาเชื้อไหม

  •  needs
    สมาชิก
    อยากสอบถามเกี่ยวกับการไปฉีดวัคซีนปกกันโควิด-19 มา หลังจากนั้นสองเดือน ก็ไปตรวจหาเชื้อ hiv ผลเป็น ลบ อยากทราบว่าการที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด มีผลต่อการตรวจเลือดหาเชื้อไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ needs,

                          การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ไม่ได้มีผลต่อการตรวจหาเชื้อ HIV แต่อย่างใดค่ะ ดังนั้น หากได้ตรวจหาเชื้อ HIV ที่มากกว่า 1 เดือนหลังไปมีความเสี่ยงมา แล้วผลเป็นลบ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการติดเชื้อ HIV แต่อย่างใดค่ะ แต่หากตรวจหลังจากที่ไปมีความเสี่ยงมายังไม่ครบ 1 เดือน ก็ควรต้องตรวจซ้ำดูอีกครั้งค่ะ