ถามแพทย์

 • ตอบหน่อยค่ะ

 •  มอส มอส
  สมาชิก
  ใช้นิ้วครั้งแรกเข้าไปแล้วเจ็บเลยเอาออกมาเเล่วมีเลือดสีดำไหลออกมาเยอะประมาณเท่าเหรียญบาท
  มอส มอส  พญ.นรมน
  แพทย์

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94