ถามแพทย์

 • มีก้อนที่หลังหูด้านซ้าย เป็นก้อนอะไร

 •  Kanyaporn Yotin
  สมาชิก
  ก้อนอะไรไม่รู้หลังหูด้านซ้ายจับไปเป็นก้อนๆจะเป็นไรไหม คือจับไปพึ่งรู้

  สวัสดีครับ คุณ Kanyaporn Yotin

  ก้อนเนื้อที่อยู่หลังหูใต้ผิวหนัง และไม่มีอาการเจ็บปวด และเคลื่อนที่ได้ โดยทั่วไปมักเป็นก้อนที่ไม่ร้ายแรง ซึ่งมีได้หลายแบบ อาทิเช่น

  1. เนื้องอกไขมัน

  2. เนื้องอกรูขุมขน

  3. ถุงน้ำ

  4. ต่อมน้ำเหลืองโตเฉพาะที่

  อย่างไรก็ดี เพื่อความมั่นใจ ควรไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจดูลักษณะก้อนอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ

  สวัสดีครับ คุณ Kanyaporn Yotin

   

  ก้อนเนื้อที่อยู่หลังหูใต้ผิวหนัง และไม่มีอาการเจ็บปวด และเคลื่อนที่ได้ โดยทั่วไปมักเป็นก้อนที่ไม่ร้ายแรง ซึ่งมีได้หลายแบบ อาทิเช่น

  1. เนื้องอกไขมัน

  2. เนื้องอกรูขุมขน

  3. ถุงน้ำ

  4. ต่อมน้ำเหลืองโตเฉพาะที่

   

  อย่างไรก็ดี เพื่อความมั่นใจ ควรไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจดูลักษณะก้อนอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ

  สวัสดีครับ คุณ Kanyaporn Yotin

   

  ก้อนเนื้อที่อยู่หลังหูใต้ผิวหนัง และไม่มีอาการเจ็บปวด และเคลื่อนที่ได้ โดยทั่วไปมักเป็นก้อนที่ไม่ร้ายแรง ซึ่งมีได้หลายแบบ อาทิเช่น

  1. เนื้องอกไขมัน

  2. เนื้องอกรูขุมขน

  3. ถุงน้ำ

  4. ต่อมน้ำเหลืองโตเฉพาะที่

   

  อย่างไรก็ดี เพื่อความมั่นใจ ควรไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจดูลักษณะก้อนอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ

  สวัสดีครับ คุณ Kanyaporn Yotin

   

  ก้อนเนื้อที่อยู่หลังหูใต้ผิวหนัง และไม่มีอาการเจ็บปวด และเคลื่อนที่ได้ โดยทั่วไปมักเป็นก้อนที่ไม่ร้ายแรง ซึ่งมีได้หลายแบบ อาทิเช่น

  1. เนื้องอกไขมัน

  2. เนื้องอกรูขุมขน

  3. ถุงน้ำ

  4. ต่อมน้ำเหลืองโตเฉพาะที่

   

  อย่างไรก็ดี เพื่อความมั่นใจ ควรไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจดูลักษณะก้อนอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ

  สวัสดีครับ คุณ Kanyaporn Yotin

   

  ก้อนเนื้อที่อยู่หลังหูใต้ผิวหนัง และไม่มีอาการเจ็บปวด และเคลื่อนที่ได้ โดยทั่วไปมักเป็นก้อนที่ไม่ร้ายแรง ซึ่งมีได้หลายแบบ อาทิเช่น

  1. เนื้องอกไขมัน

  2. เนื้องอกรูขุมขน

  3. ถุงน้ำ

  4. ต่อมน้ำเหลืองโตเฉพาะที่

   

  อย่างไรก็ดี เพื่อความมั่นใจ ควรไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจดูลักษณะก้อนอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ