ถามแพทย์

 • อยากตรวจหาเชื้อ HIV แบบที่เร็วที่สุดคือกี่วัน

 •  filmta
  สมาชิก
  อยากตรวจหาเชื้อHIVเร็วสุดกี่วันคะ

  คุณ filmta

  ขึ้นกับว่าคุณตรวจวิธีไหนครับ

  1 วิธี NAT หาพันธุกรรมของ HIV โดยตรงก็สามารถตรวจได้ตั้งแต่ 7 หลัง รับเชื้อ 

  2.ตรวจวิธี แอนติเจน P24 testing ก็เร็วที่สุด 14 วัน หลังรับเชื้อ

  3.ตรวจหาแอนติบอดี้ และแอนติเจน  เฉพาะเชื้อ HIV ทีเรียกว่า GEN4  ก็  14 วัน

  4 ตรวจหา แอนติบอดี้อย่างเดียวก็ (Anti HIV testing) ก็ 3-4 สัปดาห์ครับ

  ก่อนตรวจต้องปรึกษาแพทย์ที่คลินิกนิรนามก่อน หรือ คลินิกอายุรแพทย์ จะได้ส่งการตรวจได้ถูกต้องครับ