ถามแพทย์

 • ทำไมแพทย์ไม่ตรวจมะเร็งปากมดลูกตอนมีตกขาว ถ้าอยากตรวจควรไปตรวจตอนไหน

 • มีตกขาวผิดปกติ คัน ทำมแพทย์จึงไม่ให้ตรวจ มะเร็งปากมดลูก หากอยากตรวจสามารถตรวจได้ตอนไหน

   สวัสดีคะคุณ วาสนา ใจเที่ยงธรรม

  ปรกติเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะตรวจมะเร็งปากมดลูก คือ สองสัปดาห์ หลังจากการมีรอบเดือนค่ะ

  ไม่แนะนำให้ตรวจในช่วงมีประจำเดือนเพราะอาจจะมีการแปลผลผิดพลาดได้ค่ะ

  ไม่แนะนำตรวจมะเร็งปากมดลูกในช่วงที่มีเรื่องการติดเชื้อในช่องคลอดหรือปากมดลูกค่ะ เพราะอาจจะทำให้มากแปลผลผิดพลาดได้ค่ะ

  ดังนั้นควรจะรักษาเรื่องการติดเชื้อให้หายก่อนค่ะ แล้วค่อยกลับมาตรวจค่ะ