ถามแพทย์

 • ตรวจ HIV & HCV

 •  TheMustx01
  สมาชิก
  หลังความเสี่ยงที่สี่เดือนครึ่ง หรือประมาณ138วัน ได้ทำการตรวจหาเชื้อ HIV และ HCV ผลออกมาเป็นลบผมมั่นใจได้หรือยังว่าไม่มีการติดเชื้อทั้งสองชนิด HIV & HCV ในกรณีที่การติดเชื้อ HIV ร่วมกับเชื้อHCV ที่อาจทำให้ระยะ windown period ของเชื้อHIVเพิ่มถึง6เดือน ผมต้องตรวจซ้ำที่6เดือนอีกไหมครับ(ผลตรวจ HIV&HCV เป็นลบที่หลังเสี่ยง138วัน)
  TheMustx01  พญ.นรมน
  แพทย์

   https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88-hiv-hcv-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A