ถามแพทย์

 • ไปตรวจ HIV, ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี หลังเสี่ยงมา 6 เดือน 13 วัน ผลเป็นลบ เชื่อถือได้ไหม

 •  kom 123
  สมาชิก

   

   

  ดีครับคือผมไปตรวจ  HIV และ ไวรัสตับ บี, ซี ที่แล็ปตรวจเลือด หลังความเสี่ยง 6 เดือน 13 วัน เป็นลบ เชื่อถือได้ยังครับ จำเป็นต้องตรวจซ้ำไหม ก่อนหน้านี้ที่ 3 เดือน ตรวจ ที่ รพ.รัฐ เป็นลบ

  ไม่มีประวัติรับยา Prep และ pep หรือ ติดเชื้อไวรัสตับซี  ครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ kom 123,

                           การตรวจหาการติดเชื้อ HIV ในปัจจุบัน จะเป็นการตรวจด้วยวิธี fourth generation ซึ่งจะเป็นการตรวจหาทั้งแอนติบอดี้ต่อเชื้อ และตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ (p24 antigen) โดยจะเริ่มตรวจเจอเชื้อได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์หลังจากรับเชื้อมา และตรวจเจอได้เกือบ 100% ที่ 1 เดือน ดังนั้น หากได้ไปตรวจที่ 6 เดือน 13 วัน แล้วผลเป็นลบ ก็แสดงว่าไม่มีการติดเชื้อ HIV แต่อย่างใดค่ะ และไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำอีก

                         ส่วนไวรัสตับอักเสบชนิดบี จะใช้วิธีการตรวจเลือดหาส่วนประกอบของเชื้อ  (HBsAg) โดยมีโอกาสเริ่มตรวจพบได้ที่ 1 สัปดาห์ แต่บางรายอาจนานถึง 9 สัปดาห์ ดังนั้น หากตรวจที่ 6 เดือน 13 วัน แล้วผลเป็นลบ ก็แสดงว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  และไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำอีกค่ะ

                        สำหรับการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี โดยการตรวจหาแอนติบอดี้ (Anti-HCV) จะเริ่มตรวจพบได้ที่ 3 สัปดาห์ แต่ส่วนใหญ่จะตรวจพบได้ที่ 6 สัปดาห์หลังรับเชื้อ บางรายอาจนานถึง 12 สัปดาห์ได้ ดังนั้น หากได้ตรวจที่ 6 เดือน 13 วัน แล้วผลเป็นลบ ก็แสดงว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี และไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำอีกค่ะ