ถามแพทย์

 • ไปเจาะเลือดตรวจการทำงานของตับ, CBC, HIV, HCV วันที่ 26 มิ.ย. แต่ได้ตรวจ 27 มิ.ย.ผลจะเชื่อถือได้ไหม

 •  vom 156
  สมาชิก

  สวัสดีครับ ผมได้ไปตรวจเลือดที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งประจำจังหวัด (แล็ปตรวจเลือด) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.64 โดยตรวจ  HIV, CBC, ตรวจการทำงานของตับ, และ HCV แต่คลินิกแจ้งว่านำเข้าเครื่องตรวจ ในวันที่ 27 มิ.ย.64 เลยอยากเรียนถามคุณหมอว่าการเก็บสิ่งส่งตรวจ ประมาณ 1 วัน จะกระทบต่อการตรวจเลือดในครั้งนี้ไหม ผลอาจคลาดเคลื่อนได้เปล่า ขอบคุณครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ vom 156,

                       การตรวจเลือดนั้น โดยทางปฏิบัติ ก็ควรตรวจให้เร็วที่สุดหลังจากที่ได้เจาะเลือดไป อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถตรวจได้ทันที ก็สามารถเก็บเลือดไว้ได้ค่ะ ส่วนระยะเวลาว่าจะเก็บได้นานแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าตรวจอะไร อุณหภูมิที่เก็บรักษา แสง การปั่นหรือไม่ปั่นแยกซีรั่มจากเลือด เป็นต้น

                       สำหรับการตรวจหาการทำงานของตับ หากเป็นการดูเอนไซม์ของตับ เมื่อเจาะเลือดมาแล้ว สามารถอยู่ได้นาน 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง แต่หากเป็นการดูค่าโปรตีน ก็จะอยู่ได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง แต่หากดูค่าน้ำดี (bilirubin) ก็จะอยู่ได้นานถึง 3 วัน ทั้งนี้ หากเก็บในตู้เย็น ก็จะอยู่ได้นานขึ้นอีกค่ะ

                       สำหรับการตรวจดูค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) หากอยู่ในอุณหภูมิห้อง ก็สามารถอยู่ได้นาน 24 ชั่วโมง หากเก็บในตู้เย็น ก็จะอยู่ได้นานขึ้นค่ะ

                       ส่วนการตรวจหา HIV และ HCV ก็เช่นกัน หากได้เก็บไว้ในตู้เย็น (อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส) ก็จะสามารถอยู่ได้นานประมาณ 7 วันค่ะ 

                      ดังนั้น หากผ่านไปในช่วง 24 ชั่วโมง แล้วจึงได้นำเลือดไปตรวจ ผลที่ได้ก็ถือว่ายังเชื่อถือได้ค่ะ